İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Politikası

Koç Mühendislik; tüm paydaşlarının ve faaliyetlerinden dolayı etkilenebilecek diğer kişilerin sağlığını koruma,
güvenli ve sağlıklı bir iş çevresi sağlama ve sürdürme sorumluluğunun bilincindedir ve bu
yükümlülüğü çatısı altında yürütülen bütün faaliyetlere entegre etmeyi taahhüt etmiştir

Bu amaçla;

  • Çalışanlarımız, taşeronlarımız ve ziyaretçilerimizin, kuruluşumuzun faaliyetleri esnasında maruz kalabilecekleri tehlikeleri en aza indirmek için uygun teknolojileri kullanır, koruyucu ve önleyici tedbirleri alırız.
  • Kuruluşumuzda yürütülen faaliyetlerde yürürlükteki İş Kanunlarına ve yasal gerekliliklere uyumu sağlarız.
  • Kuruluşumuzun faaliyetlerinden ve işyeri dışından kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirler ve bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutarız.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin, kuruluşumuz için çalışanlar ve taşeronlarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenleriz.
  • Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip gerekli önlemleri almak,
  • Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak,

04 Eylül 2021

İlgili Terimler :